W jaki sposób powinna przebiegać inwentaryzacja w firmie, jakie narzędzia mogą się przy tym przydać

Posted on 17/08/2021 8:03am

W przypadku firm które mają jakieś środki trwałe, materiały lub towary na sprzedaż końcówka roku wiąże się z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla różnych elementów majątku firmy ustalone zostały osobne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i trzeba ich pilnować. Głównym celem wykonania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w posiadaniu firmy. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne stany wszystkich materiałów oraz produktów.
Jednak często się okazuje, że w ciągu zwykłej pracy pojawiły się różne pomyłki, nie wszystko co zostało wydane z magazynu było rejestrowane w programie albo zdarzały się jakieś kradzieże. I zadaniem właśnie inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co widnieje w programie, zob. inwentaryzacja majątku. Jeśli pojawią się jakieś różnice, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić dokumenty, które je skorygują, a później dojść z czego się to wzięło.
inwentaryzacja
Author: Iwan Gabovitch
Source: http://www.flickr.com


Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, towarów i materiałów pozwoli na uzgodnienie rzeczywistego majątku w firmie. Jest również metodą na to, żeby wykryć jakieś niegospodarności czy próby działań pracowników na szkodę firmy. Jeśli jednak będzie się chciało ją przeprowadzić w odpowiedni sposób, to należy przygotować się do tego odpowiednio i dobrze zaplanować wszystkie prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych procedur będzie po prostu stratą czasu i zbędnym kosztem.
A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego zakończeniu zostanie bałagan, jaki nie na pewno nie pozwoli na uzgodnienie faktycznego stanu firmowego majątku. Przy prowadzeniu inwentaryzacji przydatne są najróżniejsze narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty do wykonania spisu, to znaczy arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a dodatkowo wprowadzić różnice, które w trakcie sprawdzania się znajdzie.

Tags: magazyn, majątek, protokół