magazyn

W jaki sposób powinna przebiegać inwentaryzacja w firmie, jakie narzędzia mogą się przy tym przydać

Posted on 17/08/2021 8:03am
inwentaryzacja
Author: lungstruck
Source: http://www.flickr.com
Przy firmach które mają jakieś środki trwałe, materiały czy towary na sprzedaż koniec roku wiązać się będzie z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji. Taki obowiązek nakładają przepisy, dla wszystkich elementów majątku przedsiębiorstwa zostały ustalone oddzielne okresy częstotliwości wykonywania takich spisów i należy ich przestrzegać. Podstawową rolą przeprowadzania inwentaryzacji będzie ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich produktów i materiałów.
Read more >>

Jak technologia oddziałuje na obecny świat?

Posted on 22/06/2018 9:36am
regały w supermarkecie
Author: Alper Çuğun
Source: http://www.flickr.com
Postępująca już od kilku lat technologia pozwala nam zaobserwować jak jest w stanie zmienić się świat. Trzeba po prostu popatrzeć się wokół a już na myśl nasuną się dość banalne przykłady. Bardzo banalnym przykładem będą sklepy. Dlaczego?
Read more >>