Własność przemysłowe oraz prawa autorskie - co należałoby wiedzieć na ich temat

Posted on 29/01/2019 2:59pm

Własność przemysłowa jest to pewien typ praw, który następuje z ustawodawstwa narodowego, regionalnego czy międzynarodowego. Wśród praw wyłącznych, które wstępują w zakres własności przemysłowej zdołamy odnaleźć w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy albo prawo ochronne na projekt użytkowy.
prawo
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Do tego przedmiotem rzeczy, które są ochraniane prawem własności przemysłowej są też znaki handlowe czy też fabryczne, nazwa handlowa bądź modele i rysunki przemysłowe. Do obiektu ochrony własności przemysłowej zalicza się też nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeśli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to zdołamy tu ujrzeć niesłychanie ogromne oraz nadzwyczaj rozległe zróżnicowanie jeżeli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, to znaczy intelektualnych oraz także przedmiotów własności przemysłowej.Jeżeli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, które definiuje pewne konkretne prawa, które przysługują autorowi konkretnego utworu, które wnikają w skład prawa własności intelektualnej. Autor posiada więc sposobność decydowania o swoim utworze oraz bez jego zgody nie wolno osobiście użytkować konkretnego utworu a tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Naruszanie praw autorskich jest przewinieniem oraz mogą za to grozić istotne sankcje karne, do których należy duża grzywna czy nawet kara pozbawienia wolności.

Należy więc szanować oraz respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest dziś obejmowane wiele rozmaitych utworów, do jakich z pewnością przylegają utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze czy też sceniczne, co więcej prawami autorskimi są także objęte utwory architektoniczne, audiowizualne albo słowno-muzyczne.
Jeśli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one w zasadzie z prawem autora do powiązania z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to stale jest ważne i przenigdy nie wygasa, nie jest przypuszczalne przeniesienie go na przykład na inną jednostkę. Jeśli więc autor nie chce publikować pod swoim nazwiskiem w celu osłony swoich danych osobowych może to naturalnie zrobić incognito albo pod przydomkiem.

Tags: polska, utwór, znak, Kara