W jaki sposób w rzeczywistości zapewnia się ochronę dostępu do danych tajnych?

Posted on 07/11/2020 11:41am

Czy słyszałeś, że także cywilny pracownik policji ma obowiązek podpisać dokument zakazujący mu ujawniania poznanych na obszarze komendy danych? Poza tym funkcjonuje specjalna ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie danych niejawnych, która m.in. reguluje sprawy prawne związane z takimi informacjami.


Ustawa ta określa między innymi klasyfikację informacji niejawnych, zasady ich przetwarzania, tryb działania kontrolnego czy też reguły bezpieczeństwa osobowego oraz zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego. System zabezpieczenia informacji niejawnych jest oparty na kilku podstawowych unormowaniach, jakie są wiążące niezależnie od zmian dokonywanych w rozwiązaniach szczegółowych. Omawiana w tym artykule ochrona informacji niejawnych to w praktyce m.in. nadanie pewnym informacjom niejawnym klauzuli "tajne" albo "ściśle tajne". Mogłoby to wynikać m.in. z potrzeby ochrony przed istotną lub DJI Mini 2 - gohero.pl wyjątkowo poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej. Dostęp do tego typu informacji mogą posiadać jedynie osoby godne zaufania i wcześniej odpowiednio skontrolowane.


Internet
Nature
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu


Informacje poufne to dane, do których dostęp wymaga spełniania określonych wymagań. W wymienionej wyżej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych wymieniono m.in. takie klauzule tajności: "ściśle tajne" albo "zastrzeżone". Organizacja ochrony informacji niejawnych opiera się na kilku fundamentalnych zasadach, do których respektowania są zobowiązani adresaci ustawy. Najbardziej istotne zawarto w art. ustawy. Stanowi on, że dane poufne, którym nadano określoną klauzulę tajności:


- mogą zostać udostępnione jedynie osobie uprawnionej,


- muszą zostać przetwarzane w uwarunkowaniach uniemożliwiających ich bezprawne ujawnienie,


- powinny być chronione, odpowiednio do określonej klauzuli tajności

Tags: rzeczy, IT, ochrona, dane