W jaki sposób stać się strażakiem oraz jakiego rodzaju to daje zyski?

Posted on 01/03/2022 7:37am

Jest parę zawodów, w których chcą działać w przyszłości dzieci. Takim zajęciem często jest strażak, do którego zadań zalicza się nie jedynie gaszenie pożarów, lecz także pomoc przy występowaniu klęsk żywiołowych albo chociażby przy niektórych wypadkach na drodze.
straż pożarna
Author: MAURO CATEB
Source: http://www.flickr.com


Są dwa sposoby, w jakie można by stać się pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszym z nich jest służba przygotowująca.

Interesujące opisy czekają na Ciebie na kolejnej witrynie, która jest poświęcona zbliżonej tematyce. Wejdź w link i dowiedz się (http://ibombo.com/kontakt/) nowych wiadomości.

Kandydat musi spełniać kilka podstawowych wymogów. Nie może być osobą karaną za jakiekolwiek przestępstwo, musi także być obywatelem RP, mieć co najmniej wykształcenie średnie i korzystać w pełni z uprawnień publicznych. Do pracy w tego typu służbie jak straż pożarna konieczne jest też posiadanie odpowiednich zdolności zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jeżeli w danej jednostce organizacyjnej obecne są niezajęte etaty, prowadzony jest nabór nowych strażaków. Polega on na ocenieniu rekrutów na podstawie przedstawionych dokumentów. Oczywiście niezbędna jest także rozmowa kwalifikacyjna czy też test wytrzymałościowy. Ponadto komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę poziom wykształcenia rekrutów. Jeżeli mają oni dodatkowe prawa np. ratownik, to będzie to mieć pozytywny wpływ na końcową ocenę.


Drugim sposobem, w jaki można stać się strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej to służba kandydacka, którą pełni się w jednej ze szkół PSP. Powinna ona jednak kształcić kandydatów w systemie dziennym. Skończenie takiej uczelni oferuje prawo korzystania z tytułu inżyniera albo magistra pożarnictwa. Istnieje także tytuł technika tej profesji.
Niezależnie od tego, jest to służba mundurowa związana z wielkim zagrożeniami, więc pracownikom straży pożarnej przysługuje prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ponadto sama świadomość niesienia pomocy oraz prestiż związany z wykonywaniem takiego zawodu również nie są bez wartości.

Tags: dom, rzeczy, system, piec