Trzęsienie

Mierzenie drgań w przyrządach

Posted on 16/11/2019 7:30am
specjalistyczne pomiary
Wibracje i drgania są jednym z najprędzej dostępnych znaków informujących o stanie maszyny. Zachodzące drgania przedmiotów, z wyjątkiem układów techniki wibracji, są szkodliwe. Zakłócają one harmonijną pracę narzędzi, powodując ich szybkie zużywanie, również straty energetyczne. Read more >>