Jakiego rodzaju zadania w firmie ma kadrowa? O czym należy pamiętać? Jakie kwestie są najbardziej istotne?

Posted on 04/12/2017 11:31am

Żeby wykonać określone obowiązki wobec pracowników, pracodawca musi często zatrudniać do takiego zadania osobę na stanowisku kadrowej. To jest częste zwłaszcza w większych Przedsiębiorstwach, bo w małych firmach tego typu zadania to po prostu domena księgowej.
Co warto wiedzieć na ten temat?


Kadrowa ma wiele obowiązków, między innymi sporządzanie umów o pracę, tworzenie świadectw pracy a także obliczanie wymiaru urlopu. Jak wiadomo nie są to wszystkie powinności, lecz te tutaj wymienione są jednymi z bardziej popularnych. Kadrowa powinna wykonywać je sumiennie, aby w razie kontroli jaką organizuje Państwowa Inspekcja Pracy nie wynikła tego typu okoliczność, że coś jest niedopilnowane.


led
Author: Angel Breton
Source: http://www.flickr.com


W tej sytuacji pracodawca ma kłopot, z tym że jednakowoż później wyciągnie on konsekwencje z niedopilnowania takich powinności przez kadrową. Może nawet ją za to zwolnić, tak więc widzimy, kadrowa ma bardzo ważne zadania w każdym przedsiębiorstwie i musi - jak to się mawia - zawsze trzymać rękę na pulsie, żeby firma działała jak najlepiej. Dobrze wiedzieć, iż kadrowa ponosi trzy typy odpowiedzialności.


120W Notebook Power Adapter
Author: Trust
Source: Trust


Pierwsza to odpowiedzialność służbowa, czyli pojawia się wtedy, gdy przykładowo kadrowa nie dopilnuje terminu wypłaty wynagrodzenia czy czegoś w takim rodzaju.
Inna - porządkowa będzie się odnosić do nieprzestrzegania organizacji oraz porządku w procesie pracy, trzecia zaś materialna odnosi się do naprawienia szkody, jaka mogła powstać przez zaniechanie lub działanie. W każdej z takich sytuacji mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Tags: dom, WD, Przedsiębiorstwa, działanie, typ