Jakie szanse na pracę posiadają obecnie osoby bezrobotne?

Posted on 27/04/2018 7:35am

Pracodawcy często wysyłają swoich członków personelu na przeróżne kursy, które mają na celu albo to poszerzenie ich wiedzy na wyznaczony temat lub konieczny kurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Jeżeli zatrudniający uzna, że tego typu przeszkolenie jest członkowi personelu konieczne, to pracownik musi koniecznie brać w nim udział.


nagrzewnice gazowe
Source: www.klimatop.pl


Także są szkolenia dla osób bezrobotnych, które szukają zatrudnienia we wszystko jedno którym zawodzie. warsztaty przeprowadzane przez Urzędy Pracy mogłyby być zwrócone do osób, które są niepełnosprawne, a szukają zatrudnienia i nie są w tym momencie nigdzie zatrudnione, osób poszukujących zatrudnienia, a obecnie są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Również z takich szkoleń mogłyby skorzystać osoby, które pracują u osoby, względem której została ogłoszona upadłość albo jest likwidowana z wyjątkiem likwidowania w celach prywatyzacyjnych. Osoby, które podlegają społecznemu ubezpieczeniu rolniczemu w całościowym zakresie, podstawą jakiego są zapisy o społecznym ubezpieczeniu rolniczym, jeśli jest domownikiem lub małżonkiem rolnika, jeżeli planuje podjąć jakąkolwiek pracę zarobkową albo otworzyć firmę pomijając rolnictwo.


google
Source: pixabay.com
szkolenia
Author: Universität Salzburg (PR)
Source: http://www.flickr.com


Jeśli zwierzchnik jest zainteresowany zamówieniem kursu dla swoich pracowników, mógłby zlecić przeszkolenie na podstawie trójstronnych umów w odniesieniu do kursu. Odbywa się to na złożony na piśmie wniosek zainteresowanego zwierzchnika. Do wniosku zwierzchnik musi dodać zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie na okres przynajmniej sześciu miesięcy w czasie szkolenia, po jego ukończeniu po więcej zapraszam tutaj zaliczeniu egzaminu jeśli taki został przeprowadzony. Taka umowa trójstronna jest zawierana między Urzędem Pracy, pracodawcą oraz instytucją przeprowadzającą szkolenie.


Urząd Pracy rozpatruje podanie pracodawcy zgodnie z ich wpływem do urzędu. Informuje on w trakcie 7 dni pracodawcę o sposobie rozpatrzenia. Jeżeli wniosek został rozpatrzony negatywnie, urząd posiada przymus uzasadnić odmowę.

Tags: warsztat, plan, firm, interes