Jakie przeznaczenie oferują transoptory?

Posted on 04/07/2019 7:36am

Z początku trzeba podkreślić co to są te transoptory. Otóż, to półprzewodnikowe części optoelektroniczne składające się co najmniej z jednego fotoemitora jak również jednego fotodetektora, sprzężonych optycznie i umiejscowionych we wspólnej obudowie. Gdy nic Ci to nie mówi, to schematycznie mówiąc transoptory umożliwiają na przesyłanie sygnałów elektrycznych z wejścia na odejście bez potrzeby zespolenia obwodów źródłowych i wyjściowych.
transoptor
Współczynniki, jakie posiadajątransoptory zależą do właściwości ich elementów składowych tzn. diody LED jak również fotodetektora. Znaczącym parametrem jaki charakteryzuje transoptory to: wzbogacanie, czyli związek prądu przychodzącego przeważnie zmierzającego do jedności, częstotliwość, która okrojona jest do przesyłania sygnałów jak również napięcie przebicia izolacji między obwodem wejściowym i wychodzącym.
Jedną z najistotniejszych funkcji transoptora jest rozbicie galwaniczne inaczej oddzielenie elektryczne dwóch części urządzenia. Waśnie w tym celu transoptory są wykorzystywane, gdzie za przykład może posłużyć stroboskop np. w stroboskopach sterowanychznakiem z zewnętrznego regulatora. W tym przypadku, jeśliby nie było transoptora regulator byłby bezpośrednio powiązany z siecią 220v i w razie jakiejkolwiek awarii, na regulator popłynęłoby kompletne napięcie grożąc spaleniem.

Gdy dojdziesz do wniosku, że użyteczne okazałyby się uzupełniające treści na opisywany temat, to kliknij tu oraz przeczytaj ponadto inne wiadomości.Stosowane są również w technice pomiarowej, dużych napięć, automatyce, sensorach położenia. Można je też spotkać w właściwie każdym zasilaczu impulsowym, gdzie służą do galwanicznego odłączenia obwodu wejściowego od wyjściowego mając na uwadze wymogi ustawowe. Często wykorzystuje się je też w telefonach stacjonarnych a także komputerach.Reasumując, transoptory mają zawężone pasmo przesyłania, a od prądu diody umieszczonej w transporcie zależy ich perfekcyjna częstotliwość przekazywanego sygnału jak również maksymalny prąd kolektora tranzystora. W związku z tym, w większości przypadków transoptora będzie się użytkować do przesyłania sygnałów cyfrowych, a nie analogowych.

Tags: Optyka, dioda, transoptor