Jakie przeznaczenie oferują transoptory?

Posted on 11/12/2019 7:29am

Z początku trzeba podkreślić co to są te transoptory. Otóż, to półprzewodnikowe części optoelektroniczne składające się co najmniej z jednego fotoemitora jak również jednego fotodetektora, sprzężonych optycznie i umiejscowionych we wspólnej obudowie. Gdy nic Ci to nie mówi, to schematycznie mówiąc transoptory umożliwiają na przesyłanie sygnałów elektrycznych z wejścia na odejście bez potrzeby zespolenia obwodów źródłowych i wyjściowych.
transoptor
Współczynniki, jakie posiadajątransoptory zależą do właściwości ich elementów składowych tzn. diody LED jak również fotodetektora. Znaczącym parametrem jaki charakteryzuje transoptory to: wzbogacanie, czyli związek prądu przychodzącego przeważnie zmierzającego do jedności, częstotliwość, która okrojona jest do przesyłania sygnałów jak również napięcie przebicia izolacji między obwodem wejściowym i wychodzącym.
Jedną z najistotniejszych funkcji transoptora jest rozbicie galwaniczne inaczej oddzielenie elektryczne dwóch części urządzenia. Waśnie w tym celu transoptory są wykorzystywane, gdzie za przykład może posłużyć stroboskop np. w stroboskopach sterowanychznakiem z zewnętrznego regulatora. W tym przypadku, jeśliby nie było transoptora regulator byłby bezpośrednio powiązany z siecią 220v i w razie jakiejkolwiek awarii, na regulator popłynęłoby kompletne napięcie grożąc spaleniem.

Stosowane są również w technice pomiarowej, dużych napięć, automatyce, sensorach położenia. Można je też spotkać w właściwie każdym zasilaczu impulsowym, gdzie służą do galwanicznego odłączenia obwodu wejściowego od wyjściowego mając na uwadze wymogi ustawowe. Często wykorzystuje się je też w telefonach stacjonarnych a także komputerach.Reasumując, transoptory mają zawężone pasmo przesyłania, a od prądu diody umieszczonej w transporcie zależy ich perfekcyjna częstotliwość przekazywanego sygnału jak również maksymalny prąd kolektora tranzystora. W związku z tym, w większości przypadków transoptora będzie się użytkować do przesyłania sygnałów cyfrowych, a nie analogowych.

Tags: Optyka, dioda, transoptor