Jak działają centrale telefoniczne? Czego ponad to co wiemy możemy się o nich dowiedzieć?

Posted on 19/07/2018 7:15am

Czym tak naprawdę są centrale telefoniczne? Najprościej je opisując są to układy urządzeń, których głównym zadaniem jest połączenie odbiorców konkretnej komunikacyjnej sieci.


call center
Source: pixabay.com
call center
Author: Mighty Travels
Source: http://www.flickr.com


Pełen system jest zmontowany z tak zwanych urządzeń komutacyjnych, które odpowiadają za właściwe połączenie dostępnych telefonicznych połączeń z wszystkimi dostępnymi pomocniczymi urządzeniami. To wszystko musi zagwarantować odpowiednią pracę centrali telefonicznej. Centrale telefoniczne ze względu na typ urządzeń, które je współtworzą można podzielić na nowsze, a więc typu cyfrowego i tradycyjne, więc analogowe. Tego rodzaju podział wynika również z tego, jak połączenia i informacje są przekazywane.


Centrale telefoniczne mają również różnorodnego typu zasilanie. Może to być zasilanie typu elektroenergetycznego, a więc takie, które wspiera się na elektrycznej energii. Innym modelem jest siłownia, która zaopatruje centralę w elektryczny prąd. Sygnałowe zasilanie - kliknij hiperłącze - sygnalizacji polegające na tworzeniu tonowych sygnałów, które są możliwe do wychwycenia przez abonenta. Jest także zasilanie impulsowe, którego celem jest zasilanie (sprawdź propozycję) łącznicy cyfrowej w ustalone układy sygnałów.


Wytwarzanie przemiennego prądu również ma miejsce w zróżnicowany system np. sygnałowe przetwornice, przetwornice tyrystorowe, tranzystorowe przetwornice. Natomiast w nowoczesnych, systemach cyfrowych używane są sygnały, które również są wytwarzane w cyfrowy sposób.

Tags: model, modele, miejsce, typ