instalacja elektryczna właściwa dla zasilanych sprzętów

Posted on 09/07/2022 7:41am

Własności techniczne instalacji elektrycznych w obiektach winny być takie, aby zapewniały niezawodną dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych, charakteryzujących jakość energii należytych dla zasilanych urządzeń.


Projektowanie instalacji elektrycznych powinno brać pod uwagę to, ażeby sprzęty elektryczne o napięciu roboczym wyższym od liczby bezpiecznej były zabezpieczone przeciw porażeniowej.


kable elektryczne
Author: Mussi Katz
Source: http://www.flickr.com
Instalacja powinna zapewniać ochronę ludzi i otoczenie przed zanieczyszczeniami, także emitowaniem drgań, hałasu, temperatury i pola magnetycznego o wartościach i natężeniach większych od granicznych dopuszczalnych. Winna być zaprojektowana i sporządzona w taki sposób, ażeby w przewidywanym okresie eksploatacji spełniały wymagania dotyczące mocy zadysponowanej i zostawały w pełnej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w obiektach mieszkalnych, także wymagania wypływające z pożądanego komfortu życia mieszkańców.


Projektowanie instalacji elektrycznych dla obiektów fabrycznych musi być tak opracowane i sporządzone, by było stosunkowo łatwe ich adaptacja do nowych zadań przy przekształceniu profilu, bądź techniki produkcji. Planując gniazda elektryczne należy brać pod uwagę to, że w budynku ciągle przybywa narzędzi elektrycznych, wobec tego lepiej zaplanować ich więcej aniżeli potrzebnych na daną chwilę, względnie pozostawić zaślepione puszki montażowe.
Dzięki nim założenie nowego gniazda w razie potrzeby nie będzie stanowiła większego problemu. Najwięcej gniazd elektrycznych pożądanych jest w kuchni, bowiem tu jest najwięcej urządzeń zasilanych prądem.

Tags: gra, czas, prąd, sprzęty