Czym są Virtual Data Room, a więc wirtualne pokoje danych?

Posted on 13/08/2021 8:14am

Datapoint Virtual Data Room to nowoczesne podejście informatyczne do obsługi przeróżnych transakcji.


Oprogramowanie to poświęcane jest małym oraz średnim przedsiębiorstwom a także usprawnia tradycyjne badanie Due Diligence, innymi słowy postępowania mające na celu zgromadzenie jak największej liczby informacji o konkretnej inwestycji.


Virtual Data Room Polska to platforma internetowa do składowania, katalogowania a także udostępniania dokumentów, do jakiej mają dostęp jedynie użytkownicy z firm zaangażowanych w badanie.

Spodobał Ci się ten wpis? Jeśli tak, zgłąb użyteczne tematy, jakie z zaangażowaniem omówiliśmy w najnowszym artykule (autopart.pl/jelcz-laskowice).

Poświęcana jest transakcjom, jakie wymagają jednoczesnej pracy wielu grup roboczych nad tym samym zbiorem dowodów. Platforma owa pozwala dzielić informacje z akcjonariuszami, konsultantami, PRacownikami przedsiębiorstwa jak też przypuszczalnymi inwestorami w tym samym czasie. Zapewnia bezpieczny przesył danych oraz dużo bezpieczniejsze przechowywanie dokumentów w stosunku do namacalnego data room'u. Dzięki dostępnym raportom istnieje możliwość śledzenia działań pojedynczych eksploatatorów. Pozwala to zorientować się, jakiego rodzaju dokumenty skupiają szczególną uwagę inwestorów, ale również zwiększa bezpieczeństwo informacji.


Linux
VDR ma także funkcję zarządzania upoważnieniami, dzięki czemu dostęp do informacji mają tylko upoważnione osoby. Aplikacja ta dostępna jest w modelu SaaS jak też nie wymaga instalacji na kompach eksploatatorów.


Zapewnia dostęp wszelkim użytkownikom z opcjonalnego miejsca, o dowolnym czasie, z poziomu przeglądarki www.

Czyżby nasz artykuł wywarł na Tobie pozytywne wrażenie? Przejdź więc na naszą inną witrynę - tam można zobaczyć ponadto kolejne rzetelne fakty.

Jedynym ograniczeniem jest dostępność internetu.

Tags: WD, PRacownik, miejsca, użytkownik