Czym okazuje się być świadectwo wzorcowania oraz gdzie ma ono swe wykorzystanie?

Posted on 09/07/2020 7:55am

Czy pamiętasz, dlaczego wiadomo, iż jeden kilogram to właśnie jeden kg? Otóż wzorzec kilograma znajduje się w sejfie Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevres w okolicy Paryża.
wodomierz
Source: flickr.com


Konkretnie jest ich w tamtym miejscu 6 i od 1889 roku był wyjmowany tylko trzy razy.


Polska zakupiła swoją kopię wzoru kilograma w 1951 r. i z tego miejsca zaczerpnięta została jego nazwa - "51". A z jakiego miejsca wiadomo, iż 1 kilogram to właśnie jeden kilogram? Więc standard został wytworzony, jak to było wymienione wcześniej, w Biurze Miar i Wag, czyli przez ludzi nauki w rządowym instytucie. Jego kopie natomiast posiadają tzw. świadectwo wzorcowania, czyli certyfikat potwierdzający fakt, że z danego narzędzia można korzystać jako ze wzorca. Takie świadectwo wzorcowania zawiera rezultaty tzw. wzorcowania narzędzia pomiarowego i poświadczający, że wzorcowany instrument spełnia określone wymogi pomiarowe. Należałoby dodać, iż świadectwo wzorcowania to 1 z podstawowych certyfikatów, które zezwalają na zachowanie tzw. spójności pomiaru.


świadectwo wzorcowania
Author: Sony
Source: Sony


Pozostałymi słowami, gdyby nie świadectwo wzorcowania, jakie powinny posiadać wszelcy wytwórcy różnych wag, w rzeczywistości 1 kg znaczyłby dla różnorodnych osób coś całkowicie innego. A przecież często od wagi zależy koszt jakiegoś towaru. Czy to w jakimkolwiek markecie czy to w placówce pocztowej przy wysyłaniu przesyłki. Jak się zatem okazuje, świadectwo wzorcowania to bardzo ważny akt również dla ludzi nieuświadomionych tego faktu.
Naturalnie analogiczne świadectwo wzorcowania powinny mieć także odmienne ogólnie znajome wymiary czy też przyrządy. Dla przykładu co byłoby, gdyby liczniki w samochodach nie były wyskalowane wg identycznego wzoru?

Tags: rzeczy, moc, pomiar, dane